Garagem Branca

2010/2011–

– vimeo, sitcom, documental, photography, party, flyer, promotion

És una sitcom emesa a través d’internet, el nom de la casa on resideixen els personatges protagonistes, un edifici d’arquitectura molt personal restaurada per l’arquitecte Nuno Filipe.

La sèrie té un capítol pilot i continua el fil argumental en els capítols que el segueixen al llarg de la sèrie, com si és tractés d’una pel·lícula molt llarga.

Hi ha sis personatges principals que són fixes durant tota la sèrie. Tota la història esdevé en una casa compartida per nou joves procedents de diferents països europeus i de la mateixa generació.

La història tracta la situació que comporta viatjar a un altre país, viure i estudiar-hi. Segueix amb el coneixement del territori, on els personatges ja no son turistes de la ciutat, sinó que se senten part d’aquesta: l’etern viatger.

Continua amb el somni d’un estiu idílic i acaba amb la tornada a casa. Tot un reflexe de joventut, l’experiment de conviure en comunitat i l’estudi social que en resulta.

El projecte va ser creat durant la meva estada a Oporto el curs 2010/2011. Aquesta obra es un experiement documental, on és barrejen els contextos i scenes premeditades amb els guions improvitzats. A partir d’aquí és creen tots els capítols, tot un repte d’edició per poder crear un fil argumental amb sentit.